Phiên bản Premium khác Standard điểm nào ?

Trong quá trình phát triển mình nhận được rất nhiều yêu cầu từ các bạn về một phiên bản không có quảng cáo. Vì thể mình quyết định cho ra đời phiên bản Premium không có quảng cáo. 

Để lên Premium thì hiện tại có 2 cách: