Ứng dụng hỗ trợ những cách gõ như thế nào ?

Ứng dụng Jdict hỗ trợ một cách linh hoạt các kiểu gõ khác nhau để giúp cho người dùng có trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể. Cụ thể như sau:

Đối với tra nhật-Việt:

Đối với tra Việt-Nhật: