ăn quá nhiều
danh từ
1.くいすぎ 「食い過ぎ」 [THỰC QUÁ]​​
câu, diễn đạt
2.たべすぎる 「食べ過ぎる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUÁ
THỰCショク、ジキ