axit cácbonic
danh từ
1.たんさん 「炭酸」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÁNタン
TOANサン