axit đêoxyribonucleic
danh từ
1.デオキシルボ​​

Thảo luận, đóng góp