axit lactic
danh từ
1.にゅうさん 「乳酸」 [NHŨ TOAN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TOANサン
NHŨニュウ