axit xianhyđric
danh từ
1.せいさん 「青酸」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THANHセイ、ショウ
TOANサン