bà...
1.さん​​
2.どの 「殿」 [ĐIỆN]​​
danh từ
3.さま 「様」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DẠNGヨウ、ショウ
ĐIỆNデン、テン