bà...
danh từ
1.さま 「様」​​
2.さん​​
3.どの 「殿」 [ĐIỆN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DẠNGヨウ、ショウ
ĐIỆNデン、テン