bà bầu
danh từ
1.にんぷ 「妊婦」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHÂMニン、ジン
PHỤ