bà bô
danh từ
1.おかあさん 「お母さん」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẪU