bà con thân thuộc
câu, diễn đạt
1.しんせき 「親戚」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÂNシン
THÍCHソク、セキ