bạ đâu ngồi đấy
câu, diễn đạt
1.びんじょう 「便乗する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỪAジョウ、ショウ
TIỆNベン、ビン