bà đẻ
1.さんぷ 「産婦」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỤ
SẢNサン