bà sơ
danh từ
1.エス​​
2.シスター​​

Thảo luận, đóng góp