bà sơ
1.シスター​​
danh từ
2.エス​​

Thảo luận, đóng góp