bá tước
danh từ
1.はくしゃく 「伯爵」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ハク
TƯỚCシャク