bắc băng dương
1.ぼくひょうよう 「北氷洋」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BĂNGヒョウ
BẮCホク
DƯƠNGヨウ