bậc bề trên
danh từ
1.としかさ 「年嵩」 [NIÊN TUNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NIÊNネン
TUNGスウ、シュウ