bắc đại tây dương
1.きただいせいよう 「北台西洋」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÀIダイ、タイ
BẮCホク
TÂYセイ、サイ、ス
DƯƠNGヨウ