bậc đế vương
danh từ
1.ていおう 「帝王」 [ĐẾ VƯƠNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VƯƠNGオウ、-ノウ
ĐẾテイ