bắc địa cầu
danh từ
1.きたはんきゅう 「北半球」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁNハン
BẮCホク
CẦUキュウ