bạc hà
danh từ
1.はっか 「薄荷」 [BẠC HÀ]​​
2.ミント​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẠCハク