bác học
danh từ
1.はくがく 「博学」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỌCガク
BÁCハク、バク