bậc lương
danh từ
1.ごうほう 「号俸」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HIỆUゴウ
BỔNGホウ