Bắc Nam
danh từ
1.なんぼく 「南北」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẮCホク
NAMナン、ナ