bắc ngang qua
động từ
1.またがる 「跨がる」​​

Thảo luận, đóng góp