bắc phương
1.ほっぽう 「北方」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẮCホク
PHƯƠNGホウ