bác sỹ nha khoa
câu, diễn đạt
1.しかい 「歯科医」​​
2.はいしゃ 「歯医者」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

Y
XỈ
GIẢシャ
KHOA