bác sỹ nội khoa
câu, diễn đạt
1.ないかい 「内科医」 [NỘI KHOA Y]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

Y
NỘIナイ、ダイ
KHOA