bậc thang
1.はしごだん 「梯子段」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỬ,TÝシ、ス、ツ、-っ.こ
ĐOẠNダン、タン
THÊテイ、タイ