bác thợ cả
câu, diễn đạt
1.ししょう 「師匠」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TƯỢNGショウ