bắc vĩ tuyến
1.ほくい 「北緯」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẮCホク