bậc vương giả
danh từ
1.おうじゃ 「王者」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bậc vương giả

1. đặc điểm của bậc vương giả
王者が備えるべき特性

Kanji liên quan

VƯƠNGオウ、-ノウ
GIẢシャ