bách phân
danh từ
1.せっし 「摂氏」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỊ
NHIẾPセツ、ショウ