bãi bồi ven sông
câu, diễn đạt
1.かわはら 「河原」 [HÀ NGUYÊN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGUYÊNゲン