bãi cát giữa sông
câu, diễn đạt
1.なかす 「中洲」 [TRUNG CHÂU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUNGチュウ
CHÂUシュウ、ス