bãi cát lộ ra sau khi thủy triều xuống
câu, diễn đạt
1.ひがた 「干潟」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÍCHセキ
CANカン