bãi cát sỏi ở các con sông
câu, diễn đạt
1.かわら 「川原」 [XUYÊN NGUYÊN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XUYÊNセン
NGUYÊNゲン