bãi chức
danh từ
1.かいしょく 「解職」 [GIẢI CHỨC]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bãi chức

1. bị cách chức (bãi chức) trước khi hết nhiệm kỳ
任期満了前に解職される
2. bãi chức bộ trưởng
大臣を解職される
3. tiến hành cho người dân bỏ phiếu để yêu cầu cách chức (bãi chức) thị trưởng (chủ tịch thành phố)
その市長の解職の是非を問う住民投票を実施する

Kanji liên quan

CHỨCショク、ソク
GIẢIカイ、ゲ