bài cú
danh từ
1.はいく 「俳句」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÀIハイ