bãi đỗ tàu xe
câu, diễn đạt
1.ターミナル​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bãi đỗ tàu xe

1. bãi đỗ ở điểm cuối cùng của xe buýt
〜 バス