bài hát cầu hồn
câu, diễn đạt
1.ちんこんきょく 「鎮魂曲」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÚCキョク
HỒNコン
TRẤNチン