bài hát chủ đề trong phim
câu, diễn đạt
1.サントラ​​
2.テーマソング​​

Thảo luận, đóng góp