bài hát chủ đề trong phim
1.テーマソング​​
câu, diễn đạt
2.サントラ​​

Thảo luận, đóng góp