bài hát của thợ cưa
câu, diễn đạt
1.こびきうた 「木挽き歌」 [MỘC VÃN CA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỘCボク、モク
CA
VÃNバン