bài hát của trẻ con
câu, diễn đạt
1.どうよう 「童謡」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒNGドウ
DAOヨウ