bài hát lễ tang
câu, diễn đạt
1.ばんか 「挽歌」 [VÃN CA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CA
VÃNバン