bái kiến
động từ
1.はいけん 「拝見する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KIẾNケン
BÁIハイ