bài phê bình sách
câu, diễn đạt
1.しょひょう 「書評」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÌNHヒョウ
THƯショ