bài tản văn
danh từ
1.エッセイ​​
2.エッセー​​

Thảo luận, đóng góp