bài tập mẫu
danh từ
1.れいだい 「例題」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỀダイ
LIỆTレイ