bãi than
danh từ
1.ちょたんじょ 「貯炭所」 [TRỮ THÁN SỞ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỞショ
THÁNタン
TRỮチョ